0800-300-810
Бесплатный Киевстар Viber

Публичный договор купли-продажи товара в Интернет-магазине «Sazhnev.Art»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — «ЦК України»), а також інформацією, що міститься на сайті Інтернет-магазину «Sazhnev.Art»: www.sazhnev.art (далі по тексту «Сайт») Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам (далі — «Покупець») з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару (далі — «Публічний договір» або «Договір»).1. 

Визначення та тлумачення термінів:

1.1  Інтернет-магазин «Sazhnev.Art» — веб-сторінка: https://www.sazhnev.art
1.2  Продавець — це фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
1.3  Покупець — це будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
1.4  Публічний договір — це договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.
1.5  Оферта — це пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.
1.6  Товар — це будь-які ювелірні вироби, включаючи годинники, твори образотворчого мистецтва (скульптура, картина, малюнок, твір художнього дизайну), що містить або повністю складається із будь-яких дорогоцінних та напів дорогоцінних металів та каміння усіх видів у кількості, асортименті та за ціною, що пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині Продавця за адресою: https://www.sazhnev.art
1.7 

Акцептування Договору — це надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти на узгоджених умовах цей Публічний договір, що оформляється одним із зазначених нижче способів:

1.7.1  шляхом відправлення Покупцем замовлення на Товар через корзину замовлення, що розміщена на Сайті;
1.7.2  шляхом усного замовлення Товару за допомогою телефонного дзвінка за номером, вказаним в інтернет-магазині Продавця: www.sazhnev.art;
1.7.3  шляхом відправлення письмового повідомлення-замовлення на адресу: jewelry-shop@sazhnev.art
1.7.4 

шляхом відправлення форми письмового повідомлення-замовлення з web-сторінки контактів Сайту: https://www.sazhnev.art/kontakty-mahazynu

1.8  Кур'єрська доставка — це безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.
1.9 

Істотний недолік —це недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин, і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

1.9.1  недолік взагалі не може бути усунутий;
1.9.2  усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
1.9.3 

недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачаться у їхньому буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.2. 

Предмет Договору

2.1  Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.
2.2  Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
2.3  Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з порядком формування вартості Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.
2.4  Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, розміру, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалів, з яких Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.
2.5  Продавець залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.
2.6  Основні характеристики Товару містяться в Інтернет-магазині Продавця в описі під кожним відповідним Товаром. Опис товару на сайті може містити неточності.
2.7  У разі письмової вимоги Покупця цей Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.


3. 

Ціна товару

3.1  Ціна Товару встановлюється у національній валюті України (гривня). Ціна товару формується з ряду факторів, таких як: вага матеріалів, з яких зроблено виріб та загальні витрати на виготовлення.
3.2  Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
3.3  Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку-фактурі.
3.4 

Покупець зобов'язується сплатити вартість Товару у такому порядку:

3.4.1  в разі наявності Товару на складі у Продавця Покупець зобов'язується сплатити 100 (сто) % вартості Товару в день отримання Товару;
3.4.2 

в разі оформлення Замовлення на виготовлення Товару Покупець зобов'язується оплатити до 70 (сімдесяти)% від вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення, інші 30 (тридцять) відсотків від вартості Товару Покупець зобов'язується оплатити в день отримання Товару, до моменту його фактичної передачі.4. 

Порядок оплати і поставки товару5. 

Гарантія та порядок розгляду претензій

5.1  На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, згідно з законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.
5.2  Продавець надає гарантію на Товар на термін визначений законодавством в залежності від Товару, з моменту фактичного отримання Товару.
5.3 

У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару, що виникли з вини продавця або виробника, Покупець має право:

5.3.1  на пропорційне зменшення ціни Товару;
5.3.2  на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк;
5.3.3 

на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

5.4 

У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

5.4.1  на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
5.4.2 

вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

5.5  У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.
5.6  Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
5.7  Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів».
5.8 

Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.6. 

Відповідальність сторін

6.1  За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.2  У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.
6.3  Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.
6.4  У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.
6.5  Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.


7. 

Строк дії Договору

7.1  Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.
7.2 

Публічний договір може бути достроково припинений:

7.2.1  за взаємною згодою Продавця і Покупця;
7.2.2  за рішенням суду;
7.2.3  у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
7.2.4 

у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром чи очікувати індивідуального виробництва протягом 3х тижнів.

7.3 

Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 0,1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.8. 

Інші умови

8.1  Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
8.2  Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
8.3  Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
8.4  Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».
8.5  Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
8.6  Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації вищезазначеної мети.
8.7  Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
8.8  Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.
8.9  Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.
8.10  Покупець надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (Поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.